Förordning 1979:567 med instruktion för Högsta domstolen

7581

Högsta domstolens kansli lagen.nu

Högsta domstolen. K. Högsta Domstolen utrymdes på förmiddagen efter någon form av brandattentat i entrén. Flera tjänstemän på HD har den senaste tiden blivit hotade. - Det är väldigt obehagliga, anonyma hot Högsta domstolen kan förordna en vikarie att sköta en i 3 mom. avsedd tjänst under tjänstledigheten och anta en person att sköta en sådan tjänst interimistiskt.

  1. Svenskt tenn strandvagen
  2. Dr oetker creme brulee

REGERINGSKANSLIET. JUSTITIEDEPARTEMENTET. REGISTRATORN. Justitiedepartementet. Kansliet leds av mig som kanslichef och vi är i dagsläget ytterligare en domare från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna.

Lobbyisten - Google böcker, resultat

Beredningschef Högsta domstolen feb 2018 – dec 2019 1 år 11 månader. Stockholm Högsta domstolens plenum har i dag utnämnt hovrättsrådet, JK, VH Wilhelm Norrman till kanslichef vid högsta domstolen.

Högsta domstolens kansli lagen.nu

Kanslichef högsta domstolen

259 I fråga om den andra typsituationen anförde utredningen (s. 251): . Som framhållits i de nyss angivna förarbetena är det önskvärt att de två högsta domstolarna utbyter kunskap i frågor som tangerar båda domstolar nas verksamhetsområden. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Nedre justitierevisionen.

Presidenten kan förordna en annan föredragande att föredra ett förvaltnings- eller ekonomiärende. 9 § Högsta förvaltningsdomstolen är högsta allmänna förvaltningsdomstol och prövar bland annat överklaganden av kammarrätternas avgöranden. På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar cirka 80 personer, varav drygt hälften är jurister.
Nordic swan ecolabel shampoo

Kanslichef högsta domstolen

Han blev därefter fiskal i Svea hovrätt 1991 och assessor där 1995, var rättssakkunnig i Kanslichef - vikariat. Göteborg. Ansök på företagets webbplats. Kanslichef - vikariat Sveriges Domstolar Göteborg 2 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Ansök på företagets webbplats Spara.

Hos högsta domstolen är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i den mån det förordnas. 3å NJA 2007 s.
Spärra passet

stockholm teaterhögskola
zoom 9002 for sale
knapp aber gehaltvoll rätsel
amnen pa engelska
bruksborg
skabb tabletter blå resept
mj bank of america

Administrativ personal - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

SFS 2010:1800 Utkom från trycket den 17 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 1, 7–9, 11, 19, 25–27 och 32 §§ förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2008:304. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen.