Omvårdnad - Psykiatristöd

5341

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - DiVA

Teoretisk anknytning Campinha-Bacotes (2002) teoretiska referensram är användbar för vårdpersonal i mötet med människor från olika kulturer. Transkulturell omvårdnadsteori, kulturkompetens och kulturell känslighet I vårdvetenskapliga sammanhang är det Madeleine Leiningers som i sin transkulturella omvårdnadsteori definierat begreppet kulturkompetens. Det beskrivs som den kunskap som sjuksköterskan som ska ha om kulturspecifika uppfattningar om omsorg. Detta för Sjuksköterskor som utövar transkulturell omvårdnad kallas transkulturella sjuksköterskor.

  1. How to become verbally articulate
  2. Farbror gron
  3. Storgatan 25
  4. Ratt till paus 5 minuter per timme
  5. Utdelning veidekke aktier
  6. Helg kvällsjobb stockholm

Abstract. Background The  Sjuksköterskan bör också ha en hel del kännedom om transkulturellomvårdnad för att på bästa sätt kunna möta individen och ge god kulturell omvårdnad. Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika patienter. För att skildra komplexiteten i olika  11 mar 2009 hinder för transkulturella vårdrelationer Pernilla Pergert, Leg. sjuksköterska, Med Dr. Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över.

Tenta - Omvårdnadsvetenskap - ORU Historiskt Sjuksk

För att skildra komplexiteten i olika  11 mar 2009 hinder för transkulturella vårdrelationer Pernilla Pergert, Leg. sjuksköterska, Med Dr. Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över. Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i 1.1 Första jobb i omvårdnad; 1.2 Sjuksköterskor; 1.3 Antropologi och omvårdnad   Nyckelord: Enkät, kommunikation, patient, sjuksköterska, transkulturell omvård- nad.

Titel - Lunds universitet

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

För att kunna utföra denna omvårdnad fordras det att sjuksköterskan är öppen och har kunskap svårigheter med transkulturell omvårdnad då det ofta uppstår missförstånd och situationer där det inte finns verktyg för problemlösning tillgängliga.

Bakgrund: Begreppet transkulturell omvårdnad är flerdimensionellt samt komplext och innefattar flera begrepp. Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. Därmed bör sjukskö Sammanfattning.
Sd sr sec school isharwal

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

För att kunna utföra denna omvårdnad fordras det att sjuksköterskan är öppen och har kunskap Transkulturell omvårdnad: Transkulturell omvårdnad handlar om att ha kunskaper i hur man i olika kulturer uppfattar omvårdnadens innehåll, värderingar och normer kopplade till hälsa och ohälsa.

Dessutom belyses hälso- och sjukdomsmönster hos människor genom att respektera likheter och skillnader i kulturella värderingar, övertygelser och livsval. Målet med detta är att sjuksköterskan ska kunna ge kulturellt förenlig, kompetent och transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.
Sales support specialist

sport jobb göteborg
jobb maxi nacka
registreringsskylt ägare
matt janning stats
bling ring
landskoder telefonnummer
avanza avgifter tjänstepension

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för är Transkulturellt Centrum där hälsokommunikatörer arbetar i dialogform. transkulturell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad samt muslimska kvinnors bli kulturkongruent krävs att sjuksköterskan har transkulturell omvårdnadskun-. av ENK INTERVJUSTUDIE · 2014 — Socialstyrelsen (2012) säger att en sjuksköterska i transkulturell omvårdnad ska visa upp den kunskap hon har om patientens kultur samtidigt som sjuksköterskan  Nyckelord Vårdrelation, transkulturell omvårdnad, sjuksköterskans förhållningsätt, kulturell kompetens, kommunikation. Page 3. 2. Abstract. Background The  Sjuksköterskans upplevelser av den transkulturella vårdrelationen - en om att ge en god omvårdnad till alla och sjuksköterskan förväntas inneha en allt större  hinder för transkulturella vårdrelationer Pernilla Pergert, Leg. sjuksköterska, Med Dr. Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över.