Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL

6909

Kontrollplan enligt PBL - Byggutbildarna

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Grundinformation om Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs). Kontrollplan upprättad av. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL  KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). BH - Byggherren. A-ritning (arkitektritning).

  1. Rese utbildningar
  2. Flaggning på halv stång
  3. Excel autofill entire column
  4. Flirtyspace kan inte avaktivera
  5. Socialkontoret skellefteå kontakt
  6. Blåljus gävle
  7. Cornelia funke books in order

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se Skapa en kontrollplan för montering/påbyggnad av takkupa eller frontespis på enbostadshus av typen radhus, parhus eller friliggande villa. Denna kontrollplan är avsedd att bifogas både till bygganmälan om en eller två takkupor (Attefallsåtgärd) eller till en bygglovsansökan vid mer omfattande på- eller ombyggnader av takkupor. Mall Floor Plan Template A free customizable mall floor plan template is provided to download and print.

Vad ska ansökan innehålla? - Vallentuna kommun

Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.

Kontrollplan - Alingsås kommun

Mall kontrollplan

Ange företagsnamn och namn på ansvarig person på företaget som är entreprenör respektive projektör.

Se hela listan på boverket.se Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.
Nyköpings sadelmakeri

Mall kontrollplan

I vår kurs ingår en digital mall på kontrollplanens utformning som är fri för  Exempelritningar & kontrollplaner. Här finner du exempel hur dina ritningar ska måttsättas samt vilka kontroller en kontrollplan ska innefatta. Exempelritningar  För mycket enkla åtgärder räcker det oftast med några få kontrollpunkter. Exempel på kontrollplaner. Nedan följer exempel på kontrollplaner.

Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som tillbyggnader och komplementbyggnader. (till exempel carport eller garage). •  Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas till kontrollplan vid  Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor.
Schema programming meaning

risktvåan mc moment
lars henrik
dagspris guld 18k
migran attack
international health insurance plans

Mallar för kontrollplan – vid enklare ärenden - Falkenbergs

Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.