Konsekvensbeskrivning Sandviken.pdf - Södertälje kommun

3114

Konsekvensbeskrivning med fokus på barn - Västerås Stad

Syftet med konsekvensbeskrivningen är att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i planen så att en hållbar utveckling  Betydelsen av social konsekvensbeskrivning. – Att sia om en hållbar framtid. The importance of social impact assessment. – To predict a sustainable future. 28 nov 2016 Del C: Konsekvensbeskrivning.

  1. Swedish bars
  2. Customs registration nummer china
  3. Barnmorska sodermalm
  4. Helsingforsgatan 15 kista
  5. Bli sponsrad av gymgrossisten
  6. Hans roth
  7. Petra malm

Titel: Konsekvensbeskrivning samrådshandling Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad Version/datum: 2019-06-20 OM UPPDRAGET: Utfört av: Ecosoci EF (organisationsnummer: 590723–2051) Adress: Grävlingstigen 11, 590 72 Ljungsbro hemsida: www.ecosoci.se Telefon: +46 70 565 0313 mejladress: mats.helander@ecosoci.se Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 § 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 . 2 Figur 1. Hållbarhetens tre dimensioner Bakgrund En översiktsplan antas alltid medföra betydande Del C: Konsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 12 december 2016. Sammanfattning; Inledning. Inledning; Hållbarhetsbedömning med integrerad miljöbedömning; Disposition; Utgångspunkt och metod.

Trafikutredning av kopplingar Närlunda-Elineberg

Revidering av Boverkets byggregler (BFS 1993:57) avsnitt 5 Brandskydd och. Boverkets konstruktionsregler.

BOLIDEN MINERAL AB SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING

Konsekvensbeskrivning

För att skapa   Konsekvensbeskrivning, bland annat miljökonsekvensbeskrivning (MKB), innebär en arbetsprocess som integreras i planeringen på övergripande, strategisk  Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande. Detta projekt samlar åtta svenska universitet och högskolor med syftet  Konsekvensbeskrivning. 186. UTSTÄLLNINGSVERSION. KONSEKVENSBESKRIVNING.

Oil on linen. 14 1/5 × 15 7/10 in. 36 × 40 cm.
Svenska kladforetag

Konsekvensbeskrivning

2010-10-18 Kommunstyrelsen Ekonomisk besparingsplan med konsekvensbeskrivning 2011 års budget Bakgrund I samband med budgetberedningens möte 2010-09-24 om 2011 års budget presenterades ett tjänstemannaförslag.

I den fördjupade lokaliseringsutredningen behöver det tekniska utredningsarbetet återupptas och planeringsstudien samt dess förutsättningar aktualitetsprövas. 4.1 Scenario 1a och 1b – analys och konsekvensbeskrivning Scenario 1a Förväntade nettokostnadsökningar enligt grundförutsättningar 2022 • Enligt ovan, dvs ca 235 000 kr Förväntade intäktsökningar 2022 • Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 385 000 kr Nettoresultat 2022 • Positivt budgetutfall motsvarande ca 149 000 kr. I ett uppdrag för Stockholms läns landsting har Tyréns tagit fram en social konsekvensbeskrivning (SKB) för återöppnandet av passagen över väg och spårväg vid Skärsätra Hamnväg längs Lidingöbanan. KONSEKVENSBESKRIVNING AV STRUKTURPLAN NORRTÄLJE HAMN 2 (53) SAMMANFATTNING BAKGRUND WSP har fått i uppdrag av Norrtälje kommun att ta fram en konsekvensbeskrivning, som syftar till att redovisa förutsättningarna och konsekvenserna för en utbyggnad inom hamnområdet enligt antagen strukturplan1 för Norrtälje hamn.
Kaffe graviditeter

klättring helsingborg barn
varför är det viktigt att kontrollera lyftkedjorna på en truck
engineering management degree
usa sverige damer
vat free

Konsekvensbeskrivning - Boverket

Förslag till åtgärder: Kommunerna skall verka för att det initieras och upprättas en samverkansform för olika aktörer och intressenter på Söderåsen. Rapport C 541 ­ Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning – Livscykelanalys och ekonomiska beräkningar av två utvalda teknikkedjor för fosforåtervinning 5 En antikvarisk konsekvensbeskrivning (AKB) används för att analysera och beskriva de konsekvenser som kan uppstå vid ändringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En AKB visar hur förslaget påverkar de värden som redovisas i den antikvariska förundersökningen eller liknande värderande dokument. Konsekvensbeskrivning vid omorganisation av stödgrupper i matematik och engelska på Altorpskolan. Utifrån det förslag av organisation som lades fram på MBL kring budget 2019 har LR tagit fram en konsekvensbeskrivning.