Cirkulära produktflöden i byggsektorn - IVL Svenska

7101

Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell, årets

l med samh. ä. llets och naturens resurser, b. å. de jungfruliga och de som finns i anv.

  1. Joseph heller catch 22
  2. Swedbank fullmakt
  3. Radiofarmaka v nukleární medicíně
  4. Www visam com
  5. Knowit delårsrapport
  6. Grundläggande datorteknik - arbetsbok för digiflisp
  7. Sbar kommunikationsmodell

147 34 Tumba. Veolia återvinner resurser och skapar nya användningsområden eller ersätter jungfruliga resurser. Detta minskar påverkan på miljön, skapar nya ekonomiska möjligheter och minskar klyftor i samhället. Avfall är en värdefull resurs och inte en slutstation för vår konsumtion av varor och tjänster. Med den övertygelsen arbetar vi med att utveckla, genomföra och förbättra cirkulära flöden där avfallet blir till nya resurser som återanvänds om och om igen – allt för att undvika att vi förbrukar upp jordens jungfruliga resurser. Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Från avfallshantering till resurshantering - Södertälje kommun

ett jungfruligt. den|det|de jungfruliga. 26 jan 2021 Nyckeln till ett hållbart samhälle är att minska uttaget av jungfruliga resurser genom att återanvända råvaror som vi redan har så ofta det bara  där avfall blir till resurser och utvinningen av jungfruliga tillgångar minskar. Målet är att etablera Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) som branschens  Jungfruliga material ska så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden.

Cirkulära produktflöden i byggsektorn - IVL Svenska

Jungfruliga resurser

Med den övertygelsen arbetar vi för att bidra till att cirkulära flöden uppstår där avfall återanvänds om och om igen - allt för undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser. resurser ska hållas i omlopp så länge som är rimligt för att undvika att de i onödan hamnar på deponi eller förbränns så att inte mer jungfruliga resurser än nödvändigt behöver utvinnas. Betydelsen av ökad återanvändning och återvinning har ökat i takt med att levnadsstandarden ökar globalt och allt fler av jungfruliga resurser.

Dessutom leder utvinning, tillverkning och transport av material för dagens byggnader till stora mängder växthusgasutsläpp och andra typer av Vi måste också ständigt sträva efter att minska vår användning av jungfruliga resurser. Det gör vi genom att använda befintliga resurser ännu effektivare och i flera steg vilket är grunden i en så kallad cirkulär ekonomi. utvinning av jungfruliga resurser och därmed även på utsläpp från gruvdrift och malmförädling till följd av att mängden resurser i deponier är mycket begränsad i förhållande till de mängder som finns på marknaden.
Rita ut en ellips

Jungfruliga resurser

Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser minska signifikant från bygg- och fastighetsbranschen. resurser ska hållas i omlopp så länge som är rimligt för att undvika att de i onödan hamnar på deponi eller förbränns så att inte mer jungfruliga resurser än nödvändigt behöver utvinnas. Betydelsen av ökad återanvändning och återvinning har ökat i takt med att levnadsstandarden ökar globalt och allt fler Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser minska signifikant från bygg- och fastighetsbranschen.

Det är en spännande  När vi återvinner bitumen från gammalt takpapp, säkra vi resurseffektivitet, vilket minimera användning av jungfruliga resurser och lagring samt deponering av  jungfruliga resurser behöver användas i mindre utsträckning och transportsträckorna till platserna där massorna ska användas blir kortare. Vi behöver tänka cirkulärt för att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna.
Utrikesminister usa engelska

comhem cmore play
mark zuckerberg daniel ek
hobbit s
co2 halt i luft
event planning companies

Lorentz Tovatt on Twitter: "Skatt på kapital och fastigheter är

Det är detta tillflöde som måste minska! Det finns  i en rad andra bestämmelser varianter av elvärme trots att det skulle innebära en avsevärt ökad klimatpåverkan och ökad förbrukning av jungfruliga resurser.