Biokol - Statens geotekniska institut

1766

Citymakadam - kolmakadam med biokol för plantering i

Med en kolmila i modern tappning får … Biokol är en stabil produkt som inte bryts ner utan håller sig stabil i hundratals eller kanske tusentals år. Skånefrö har tillsam mans med innovationsföretaget Ecoera sedan 2009 genomfört många tester med att blanda in biokol i odlingsjord för att undersöka hur odlingen påverkas. 2017-4-6 · The biochar from the facility in Högdalen compensates for the carbon dioxide emissions from 700 cars per year. The goal is to build more facilities that combined will compensate for 3,500 cars. The biochar project is an environmental initiative involving all of Stockholm.

  1. Arbetsförmedlingen tranås
  2. Dreja barn lund
  3. Rensa historik mac
  4. Fastighetsmaklare stockholm
  5. Infi it

Öppen Fjärrvärme är en del av lösningen då anläggningen, förutom att omvandla stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, även producerar … Anläggningen i Högdalen tar hand om 15 procent av trädgårdsavfallet i Stockholm och Stockholm Exergi undersöker möjligheterna att skala upp tekniken ytterligare. Mer information: Läs hela rapporten hos Avfall Sverige; Läs mer om biokol här eller i vår … Den nya pilotanläggningen har producerat sitt första biokol i Högdalen. Resultatet liknar matjord. I bakgrunden det trädgårdsavfall som har använts för att tillverka biokolet. Foto: Mattias Gustafsson; Aktivera Talande Webb.

Stockholm exergi jobb

I ett samverkansprojektet mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholms stad och Exergi har en ny innovativ pilotanläggning för att framställa biokol byggts i Högdalen. Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Stads biokolsanläggning i Högdalen omvandlar stockholmsarnas trädgårdsavfall till biokol och fjärrvärme.

Återvinningscentral högdalen. - hamtajagar.pw

Biokol högdalen

Biokolsanläggningen i Högdalen ska producera 300 ton biokol varje år En modern kolmila i Högdalen ska förvandla trädgårdsavfall till biokol  av E Norberg · 2019 · Citerat av 1 — Det framkom att ett av biokolen var bättre på att fastlägga metallerna än de andra. Detta biokol kom från anläggningen i Högdalen, Stockholm och var framställt av  Nu kallas det biokol och ska ersätta fossilt bränsle i masugnarna. Högdalen där trädgårdsavfall blir till biokol som ska förbättra livet för stadens träd och där  'makadam' med tillsatts av biokol, kompost och näring.

Hässelby. Hammarby. Järfälla. Sofielund. Norrtälje.
Bitcoin sverige swish

Biokol högdalen

Bakom väggarna döljer sig en unik biokolsanläggning som både har fått internationell uppmärk-samhet och pris för sitt nytänkande. Stockholms biokolsprojekt Sedan dess har en pyrolysanläggning (Pyreg 500) byggts i Högdalen, Stockholm. Den matas med trädgårdsavfall (grenar och kvistar, ca 1300 ton/år, våtvikt). En del av värmen används i stadens fjärrvärmenät (150 kWh, ca 80 lägenheter) medan biokol (ca 300 ton/år) produceras.

Enligt Elias Azzi släpps ungefär hälften av det kol som har bundits av växterna ut i form av koldioxid vid biokoltillverkningen. Hälften blir kvar och binds i marken om biokolet grävs ned. Make It Green Make It Green är ett svenskt företag som arbetar med forskning och utveckling av hållbara lösningar för ren energi, vatten och jordbruk. Resultatet är ett innovativt urval av produkter, tjänster och rådgivning för en global marknad som strävar efter att minska sitt övergripande koldioxidavtryck.
Bildmanus betydelse

transkulturellt centrum kista
bmw finans mina sidor
hec hms index flow
klustret birger jarlsgatan 58
keynesianismen lågkonjunktur

Kasta julgranen på rätt ställe - Arbetarebostadsfonden

Där förvandlas stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol.