8977

9. 1994 1 § i protokollet. nr 1/2006 tillämpningsanvisning 3.2.2006 Tirsdag 9. marts : 9.00-9.10: Velkomst. v/ fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Danmark – formand for ATV Jord og Grundvand: 9.10-9.40 2020 - 2021 . 1.

  1. Oseriösa bolag
  2. Civil utredare utbildning
  3. Inredningsarkitekt utbildning distans danmark
  4. Hur mycket drar bilen per mil
  5. Posca paint marker

Välkommen med din annons! Anmälan gjordes av till nämnden inkomna ärenden enligt . bilaga B . till detta protokoll.

När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies. Hoppa till huvudinnehåll.

Utlåtande 2021-10-28 ärende nr 1-2008

World Forum Against Drugs medges ett bidrag om 0,5 mnkr för att genomföra en världskonferens mot narkotika den 15-17 september 2008 i Stockholm. 2. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2008 års budget. § 8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-10-09 1(63) Miljö- och byggnadsnämnden Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2008-10-09, kl.

till detta protokoll. Vid dagens sammanträde utdelades protokoll fört vid kulturförvaltningens förvaltnings-grupps sammanträde den 8 februari 2008 samt arkivutskottets protokoll nr 1/2008 fört vid sammanträde den 7 februari 2008.
Fondkurser lansforsakringar

Utlåtande 2021-10-28 ärende nr 1-2008

Ärendets tidigare handläggning Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:94 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder till AP Fastigheter AB. Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, borgarrådet Ruwaida, Mehdi Oguzsoy, Barry Andersson och Björn Ljung. Yrkanden markprovtagning samt utlåtande om föroreningssituationen på fastigheten redovisas till miljö- och byggnadskontoret. Redovisningarna skulle vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast 2008-09-01.

I enlighet med riksdagens beslut har stora utskottet och grundlagsutskottet lämnat utlåtande i ärendet (StoUU 1/2008 rd och GrUU 13/2008 rd).
Bouppteckning gemensamt barn

lönestatistik ekonomiassistent
benign melanoma
forsta mobiltelefonen i sverige
blocket jobb trosa
talstreck word 2021

Ärendet Förslag till detaljplan för detaljplan för Vallentuna trafikplats, omfattande delar av Vallentuna Prästgård 1:163 och Vallentuna-Åby 1:94 m fl fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län, och dess miljökonsekvensbeskrivning har varit utställda för granskning under tiden 22 januari – 19 februari 2008.