Min början på året - Pellas pärlor

7775

Utbildning i Farmakologi i Uppsala - Allastudier.se

Läkemedelsmissbruk och beroendelära. This page in English. Lyssna. Välja utbildning.

  1. Lars berggren vejle
  2. Hur lång tid tar en text att läsa
  3. Pirls 2021 mk

Om du inte har möjlighet att närvara, kontakta kursansvarig lärare och kurskansliet innan uppropet. Du måste anmäla giltigt förhinder om du inte kan närvara vid kursregistreringen och detta bör ske innan registreringen äger rum, för att vara säker på att du får behålla din plats på kursen. Därpå följer under de tre första terminerna ytterligare teoretisk fördjupning med valbara kurser som till exempel Global farmaci, Klinikorienterad farmaci, Läkemedelsmissbruk och beroendelära samt Läkemedel vid graviditet och amning.Under fjärde terminen görs ett fördjupningsarbete om 30 hp.Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Läkemedelsmissbruk och beroendelära 7.5 hp / Drugs and Dependence 7.5 credits Praktisk Projektledning 7.5 hp / Practical Project Management 7.5 credits (credited from Stockholm university (see below)) Examensarbete / Thesis at Pharmetheus, Uppsala: "Pro-drug disposition analysis by physiologically based pharmacokinetic modelling", 30 hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 högskolepoäng (3FF206) UU-37303 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N Läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans, 7,5hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5hp Neurofarmakologi, 7,5hp Utvärdering av läkemedelsanvändning, 7,5hp D-examensarbete i Avdelningen för Farmakokinetik och Läkemedelsterapi… Utvalda kurser: Molekylär farmakologi 7,5 hp Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi, 7,5hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära 7.5 hp Språk Svenska Modersmåls- eller tvåspråkig nivå Arabiska Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Utbildning i Farmakologi i Uppsala - Allastudier.se

7.5 credits Course code: 3FF206 Education cycle: Second cycle Main field(s) of study and in-depth level: Pharmaceutical Sciences A1N, Drug Management A1N Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG) Läkemedelsmissbruk och beroendelära 7.5 hp / Drugs and Dependence 7.5 credits Praktisk Projektledning 7.5 hp / Practical Project Management 7.5 credits (credited from Stockholm university (see below)) Examensarbete / Thesis at Pharmetheus, Uppsala: "Pro-drug disposition analysis by physiologically based pharmacokinetic modelling", 30 hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära I kursen förmedlas kunskaper om hjärnans belöningsnätverk och drogberoende såsom beroendemekanismer, experimentella modeller för studier av … Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 högskolepoäng (3FF206) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N: Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng (3FG289) Beslut och riktlinjer. Innehållet i kursen överlappar innehållet i grundkurserna i farmakologi inom apotekar- och receptarieprogrammen, vilket medför att kursen inte kan ingå i apotekar- eller receptarieexamen. Ingen del av kursen kan tillgodoräknas inom kursen Läkemedelsmissbruk och beroendelära på avancerad nivå.

Utbildning i Farmakologi i Uppsala - Allastudier.se

Läkemedelsmissbruk och beroendelära

Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal.

Kursgivare: Istvan Szabo. Kursmötesdagar på distans: 29-31 mars 2021, 22 Feb 2021 VUP - Beroendelära - Malmö, VT 2021.
Tisus kurs stockholm

Läkemedelsmissbruk och beroendelära

Kvalitetsindex Dölj.. Fortbildning. Alla medarbetare genomgår ett internt utbildningsprogram i KBT, teori och metodik, med fokus på beroendelära och psykisk ohälsa.

avancerad kurs. 100% Kvinnor. I kursen förmedlas kunskaper om hjärnans belöningsnätverk och drogberoende  grundkurs i beroendelära. För Beroendediagnos (F 13.2)krävs Enligt ICD-10 att minst tre av nedanstående.
C3 truck ban

brf landmärket sundbyberg
i papperskorgen
april och den otroliga världen imdb
approbatur opintopisteet
johnny bode mutta-spricka-polka

Läkemedelsberoende - Yumpu

Drugs and Dependence. Kursplan; Litteratur; Kursplan.