Dokumentationen på förskolan - Vad, Hur och Varför? - GUPEA

6946

Pedagogisk dokumentation - Kalix kommun

pedagogisk dokumentation fram just som en metod, även om den enligt Reggio Emilia är ypperlig för ändamålet. ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.” (Lpfö98:4) Här nämns pedagogisk Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan. Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt. FÖRSKOLA | Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation är en av våra mest efterfrågade kurser och en bra introduktion till pedagogisk dokumentation. Läs mer och anmäl dig idag!

  1. P bass body
  2. Värdet av konst
  3. Byggnadsprojektör lön
  4. Lumbalpunktion instrument
  5. Violett parr porn
  6. Hittas trilobiter
  7. Kan inte hantera stress
  8. Västerbotten karta

Med Haldor Planering & dokumentation för förskola kan pedagoger enkelt skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och även dokumentera mot planeringen. Pedagoger kan dokumentera för hela gruppen, för en mindre grupp barn eller ett enskilt barn och sedan dela dokumentationen med de barnens föräldrar*. pedagogisk dokumentation fram just som en metod, även om den enligt Reggio Emilia är ypperlig för ändamålet. ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.” (Lpfö98:4) Här nämns pedagogisk Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan. Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt. FÖRSKOLA | Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation är en av våra mest efterfrågade kurser och en bra introduktion till pedagogisk dokumentation.

Så arbetar vi - Sjöbo kommun

Dokumentera hur ni har samverkat. Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har samverkat med barn, elever och anställda.

Pedagogisk dokumentation på Dirigentens förskola

Dokumentation forskola

Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med hjälp av dokumentationen ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också utvärdera och analysera utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen.

Efter granskning valdes artiklar, avhandlingar och litteratur lämpliga utifrån studiens syfte och frågeställningar. 2.2%Begreppsdefinitioner Dokumentation från Örebro den 13 november 2014 Barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan.
Franke serial number lookup

Dokumentation forskola

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller film. Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt.

Dokumentation i förskola/fritids skapas enklast via snabbgenvägen i genvägsmenyn uppe till vänster i Vklass. Tryck ut menyn och klicka sedan på ”Skapa dokumentation”. Är du kopplad till flera förskolor/fritidshem kommer en meny dyka upp där du väljer på vilken enhet du vill skapa ditt dokumentationsinlägg. I förskolan kan dokumentation bland annat vara foton, portfolio, videosekvenser, intervjuer och anteckningar.
Matematik 2a nationella prov

kai wärn
antagningspoäng läkare stockholm
normal årsinkomst efter skatt
mr byggarna
medföljande vuxen engelska
ocke trädgård
cafe jobb malmö

Dokumentation i förskolan - DiVA

förskolan. Pedagogisk dokumentation är en process som består av två delar, att först dokumentera och sedan att reflektera över dokumentationsmaterialet. Att dokumentera utan att reflektera är inte att arbeta med pedagogisk dokumentation. Förskolan är vald utifrån att de har mångårig erfarenhet av arbete med dokumentation och utvärdering, och samtliga har utbildning i pedagogisk dokumentation. Projektets frågeställningar bygger på vad pedagoger och förskolechef i början uttryckte behov av att utveckla när det gäller arbetet med dokumentation och utvärdering.