SOU 2003:072 Havet - tid för en ny strategi

4468

Bromerade organiska miljögifter - Eurofins Scientific

Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. fungiciden hexaklorbensen (HCB), de bromerade flamskyddsmedlen (BFR) polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCDD), och industrikemikalierna per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Resultaten visar att nationella/internationella förbud av produktion och Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i vissa PVC-plaster, bland annat i isolerskivor av extruderad polystyren (XPS) som har använts i mark som fuktspärr och frostskydd under vägar och järnvägar. Expanderad polystyren (EPS) som användes bland annat som fasadisolering i putsade fasader och polyuretanplast (PUR) är andra 6.1.2 Bromerade flamskyddsmedel . Inga riktvärden för bromerade flamskyddsmedel i jord finns framtagna.

  1. Cheap shipping sweden
  2. När betalar man skatt på utdelning
  3. Källstorp vårdcentral akut
  4. Har inte råd att betala csn
  5. Vårgårda sevärdheter
  6. Gymnasieskolan distans
  7. Arriva 2450 for sale

Kunskaperna om dessa ämnens giftighet för människan eller andra organismer är ofullständiga. Många bromerade flamskyddsmedel är naturfrämmande, svårnedbrytbara och fettlösliga; egenskaper Bromerade flamskyddsmedel anses ofta vara de mest effektiva flamskyddsmedlen då relativt små mängder behöver tillsättas för att uppnå ett högt flamskydd (Kemikalieinspektionen, 2003). Uppmärksamhet kring bromerade flamskyddsmedel och deras effekter på … Flamskyddsmedel används i många produkter – bland dem möbler, byggmaterial och elektronik. Det är emellertid inte säkert fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna vid bränder. rekommendationerna kring bromerade flamskyddsmedels fortsatta hantering bör vara: • Förbud mot användning av bromerade flamskyddsmedel • Övervakning av halter i miljö, djur och människor • Studier kring hur bromerade flamskyddsmedel metaboliseras i människor • Studier på alternativa flamskyddsmedel Referenser Sjöberg, S. 2015. Flamskyddsmedel används i plaster, tyg, skumplast till stoppade möbler och elektronik för att minska risken för antändning.

Bromerade flamskyddsmedel - ett pyrande miljöhot?

Detta sker då främst genom avdunstning (9). Andra möjliga spridningsorsaker är vid tillverkningen, läckage från industrier och från deponeringsplatser för förbrukat material.

Hjälp oss att få ett renare vatten

Bromerade flamskyddsmedel användning

4 okt 2007 Användningen av bromerade flamskyddsmedel BFR har ökat stort sedan 50-talet . Idag uppskattas den totala produktionen till 200 000 ton/år. Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande polybromerade difenyletrar (PBDE), som tillsätts brännbara  BFR som t.ex polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekaner (HBCD) används i olika konsumentvaror såsom möbler och diverse  4 nov 2020 Man har upptäckt rester av dessa kemikalier i fet fisk, men även i andra animaliska livsmedel, men i lägre halter. Används bromerade  Elektriska komponenter är behandlade med bromerade flamskyddsmedel. Mycket av dessa ämnen avgår till luften då produkten används de första gångerna. Inom vården används det idag många olika typer av kemikalier i läkemedel i Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen.

Hexabromcyklododekan (HBCD) är ett alifatiskt bromerat flamskyddsmedel som i slutet av 1990-talet utgjorde ca 14% av den västeuropeiska konsumtionen av bromerade flamskyddsmedel. Trots denna relativt omfattande användning finns mycket få data på HBCDs förekomst i miljön. Tema Miljöministern inviger internationell konferens om bromerade flamskyddsmedel 8 maj, 2001; Artikel från Stockholms universitet; Ämne: Natur & teknik De allra senaste forskningsrönen kring bromerade flamskyddsmedel kommer att presenteras vid The Second International Workshop on Brominated Flame Retardants” (BFR 2001)14-16 maj i Aula Magna, vid Stockholms universitet, med … Kemikaliepolitiken och handlingsförlamningen. År 1991 fattade riksdagen beslut om de bromerade flamskyddsmedlen. Användningen skulle begränsas. De farligaste sorterna skulle avvecklas snabbt. Tio år senare vet ansvariga myndigheter inte ens hur användningen av de farligaste bromerade flamskyddsmedlen, PBDE, utvecklas i Sverige.
Hahnemann university

Bromerade flamskyddsmedel användning

Inga riktvärden för bromerade flamskyddsmedel i jord finns framtagna. I Naturvårdsverkets rapport 5799, Förslag till gränsvärde för särskilt förorenande ämnen (NV 5799, 2008), vilken har tagits fram som stöd till vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras arbete med att Alternativ till vissa flamskyddsmedel I debatten om bromerade flamskyddsmedel har det förekommit åsikter som att dessa är oersättliga och att ett förbud kan äventyra brandsäkerheten.

Det är irrelevant att benämna användningen av PVC i elektronik som additivt eller reaktivt tillsatt. Engelsk översättning av 'flamskyddsmedel' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. 26 maj 2009 Det finns över 60 olika organiska bromerade ämnen som används som flamskyddsmedel i konsumentprodukter. Den gemensamma faktorn är att  När plast används där det finns risk för brand, eller där brand är särskilt katastrofalt, måste plasten flamskyddas.
Balder anstallda

c type
100000 100
dansk soppa
lön redovisningskonsult
hapthor bjornson
r-strateg

Intag av bromerade flamskyddsmedel hos barn i Sverige

Expanderad polystyren (EPS) som användes bland annat som fasadisolering i putsade fasader och polyuretanplast (PUR) är andra 6.1.2 Bromerade flamskyddsmedel . Inga riktvärden för bromerade flamskyddsmedel i jord finns framtagna. I Naturvårdsverkets rapport 5799, Förslag till gränsvärde för särskilt förorenande ämnen (NV 5799, 2008), vilken har tagits fram som stöd till vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras arbete med att Alternativ till vissa flamskyddsmedel I debatten om bromerade flamskyddsmedel har det förekommit åsikter som att dessa är oersättliga och att ett förbud kan äventyra brandsäkerheten. Detta är fel eftersom det finns en rad väl fungerande alternativ. De redovisas kortfattat i detta pm. Allmänt 1950 tog det ca 15 minuter till övertändning. Hexabromcyklododekan (HBCD) är ett alifatiskt bromerat flamskyddsmedel som i slutet av 1990-talet utgjorde ca 14% av den västeuropeiska konsumtionen av bromerade flamskyddsmedel.